آموزش شمع سازی | آذر ۱۳۹۸- فیتیله تازه کار instrukcja ,آموزش شمع سازی کارگاه هنری شمع خورشید. فیتیله های سلولوزی یا همان فیتیله های چوبی در نه سایز مختلف برای ارتفاع های گوناگون و همچنین قطر های مختلف شمع در نظر گرفته شده اند که علاوه بر زیبایی دو چندان در کار سوخت مناسب تر و ...فیتیله پیچ | شهریور ۱۳۹۱فیتیله پیچ | شهریور ۱۳۹۱ - ... پر از ایراد و سکندری معرفی کنم اما بعضی از دوستان و همکاران جوان و تازه کار بنده بپذیرند قلم زدن فنی و کارشناسی در این رشته مهم و بسیار فنی کار سهل و آسانی نیست که ...فیتیله پیچ | شهریور ۱۳۹۱

فیتیله پیچ | شهریور ۱۳۹۱ - ... پر از ایراد و سکندری معرفی کنم اما بعضی از دوستان و همکاران جوان و تازه کار بنده بپذیرند قلم زدن فنی و کارشناسی در این رشته مهم و بسیار فنی کار سهل و آسانی نیست که ...

با تامین کننده تماس بگیرید

Tutaj nie musisz sprzątać. Czyścioch oszalał?

Oto instrukcja: weź swojego pupila na ręce. Razem ze zwierzęciem wejdź na trawnik (Ciebie przecież zakaz nie obowiązuje). Idź ostrożnie, patrz pod nogi - przecież nie chcesz uwalać się śmierdzącym łajnem. Na środku trawnika "zdefekuj" nieszczęśnika przytrzymując go w powietrzu za przednie łapy. Na koniec potrząśnij nim ...

با تامین کننده تماس بگیرید

آموزش شمع سازی | دستگاه شمع سازی

فیتیله به کار رفته در شمع رابطه مستقیمی با قطر شمع دارد به طور مثال اگرقطر فیتیله برای یک شمع قطر هشت فقط چهار تاب باشدفیتیله توان لازم برای ذوب نمودن کل سطح را ندارد و به راحتی خفه میشود و یا ...

با تامین کننده تماس بگیرید

Tutaj nie musisz sprzątać. Czyścioch oszalał?

Oto instrukcja: weź swojego pupila na ręce. Razem ze zwierzęciem wejdź na trawnik (Ciebie przecież zakaz nie obowiązuje). Idź ostrożnie, patrz pod nogi - przecież nie chcesz uwalać się śmierdzącym łajnem. Na środku trawnika "zdefekuj" nieszczęśnika przytrzymując go w powietrzu za przednie łapy. Na koniec potrząśnij nim ...

با تامین کننده تماس بگیرید

آموزش شمع سازی | آذر ۱۳۹۸

آموزش شمع سازی کارگاه هنری شمع خورشید. فیتیله های سلولوزی یا همان فیتیله های چوبی در نه سایز مختلف برای ارتفاع های گوناگون و همچنین قطر های مختلف شمع در نظر گرفته شده اند که علاوه بر زیبایی دو چندان در کار سوخت مناسب تر و ...

با تامین کننده تماس بگیرید

آموزش شمع سازی | آذر ۱۳۹۸

آموزش شمع سازی کارگاه هنری شمع خورشید. فیتیله های سلولوزی یا همان فیتیله های چوبی در نه سایز مختلف برای ارتفاع های گوناگون و همچنین قطر های مختلف شمع در نظر گرفته شده اند که علاوه بر زیبایی دو چندان در کار سوخت مناسب تر و ...

با تامین کننده تماس بگیرید

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! | مرداد ۱۳۹۲

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! تجربیات یک دکتر کوچولو و خلاصه خیلی چیزهای بیربط وبا ربط دیگه ... اینم از مزایای کار با یه استاد تازه کار که اولین دانشجوش باشی و یه موضوع بکر هم بهت بده!!!.... ولی حالا ...

با تامین کننده تماس بگیرید

فیتیله پیچ | شهریور ۱۳۹۱

فیتیله پیچ | شهریور ۱۳۹۱ - ... پر از ایراد و سکندری معرفی کنم اما بعضی از دوستان و همکاران جوان و تازه کار بنده بپذیرند قلم زدن فنی و کارشناسی در این رشته مهم و بسیار فنی کار سهل و آسانی نیست که ...

با تامین کننده تماس بگیرید

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! | مرداد ۱۳۹۲

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! تجربیات یک دکتر کوچولو و خلاصه خیلی چیزهای بیربط وبا ربط دیگه ... اینم از مزایای کار با یه استاد تازه کار که اولین دانشجوش باشی و یه موضوع بکر هم بهت بده!!!.... ولی حالا ...

با تامین کننده تماس بگیرید

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!!

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! تجربیات یک دکتر کوچولو و خلاصه خیلی چیزهای بیربط وبا ربط دیگه ... اینم از مزایای کار با یه استاد تازه کار که اولین دانشجوش باشی و یه موضوع بکر هم بهت بده!!!.... ولی حالا ...

با تامین کننده تماس بگیرید

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!!

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! تجربیات یک دکتر کوچولو و خلاصه خیلی چیزهای بیربط وبا ربط دیگه ... اینم از مزایای کار با یه استاد تازه کار که اولین دانشجوش باشی و یه موضوع بکر هم بهت بده!!!.... ولی حالا ...

با تامین کننده تماس بگیرید

آموزش شمع سازی | دستگاه شمع سازی

فیتیله به کار رفته در شمع رابطه مستقیمی با قطر شمع دارد به طور مثال اگرقطر فیتیله برای یک شمع قطر هشت فقط چهار تاب باشدفیتیله توان لازم برای ذوب نمودن کل سطح را ندارد و به راحتی خفه میشود و یا ...

با تامین کننده تماس بگیرید

Tutaj nie musisz sprzątać. Czyścioch oszalał?

Oto instrukcja: weź swojego pupila na ręce. Razem ze zwierzęciem wejdź na trawnik (Ciebie przecież zakaz nie obowiązuje). Idź ostrożnie, patrz pod nogi - przecież nie chcesz uwalać się śmierdzącym łajnem. Na środku trawnika "zdefekuj" nieszczęśnika przytrzymując go w powietrzu za przednie łapy. Na koniec potrząśnij nim ...

با تامین کننده تماس بگیرید

فیتیله پیچ | شهریور ۱۳۹۱

فیتیله پیچ | شهریور ۱۳۹۱ - ... پر از ایراد و سکندری معرفی کنم اما بعضی از دوستان و همکاران جوان و تازه کار بنده بپذیرند قلم زدن فنی و کارشناسی در این رشته مهم و بسیار فنی کار سهل و آسانی نیست که ...

با تامین کننده تماس بگیرید

هنرهای دستی و فیلم، کارتون، بازی، تی شرت | هفته چهارم مهر ۱۳۹۰

هنرهای دستی و فیلم، کارتون، بازی، تی شرت فروشگاه فیلم، کارتون، بازی، تی شرت

با تامین کننده تماس بگیرید

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!!

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! تجربیات یک دکتر کوچولو و خلاصه خیلی چیزهای بیربط وبا ربط دیگه ... اینم از مزایای کار با یه استاد تازه کار که اولین دانشجوش باشی و یه موضوع بکر هم بهت بده!!!.... ولی حالا ...

با تامین کننده تماس بگیرید

هنرهای دستی و فیلم، کارتون، بازی، تی شرت | هفته چهارم مهر ۱۳۹۰

هنرهای دستی و فیلم، کارتون، بازی، تی شرت فروشگاه فیلم، کارتون، بازی، تی شرت

با تامین کننده تماس بگیرید

آموزش شمع سازی | دستگاه شمع سازی

فیتیله به کار رفته در شمع رابطه مستقیمی با قطر شمع دارد به طور مثال اگرقطر فیتیله برای یک شمع قطر هشت فقط چهار تاب باشدفیتیله توان لازم برای ذوب نمودن کل سطح را ندارد و به راحتی خفه میشود و یا ...

با تامین کننده تماس بگیرید

Tutaj nie musisz sprzątać. Czyścioch oszalał?

Oto instrukcja: weź swojego pupila na ręce. Razem ze zwierzęciem wejdź na trawnik (Ciebie przecież zakaz nie obowiązuje). Idź ostrożnie, patrz pod nogi - przecież nie chcesz uwalać się śmierdzącym łajnem. Na środku trawnika "zdefekuj" nieszczęśnika przytrzymując go w powietrzu za przednie łapy. Na koniec potrząśnij nim ...

با تامین کننده تماس بگیرید

هنرهای دستی و فیلم، کارتون، بازی، تی شرت | هفته چهارم مهر ۱۳۹۰

هنرهای دستی و فیلم، کارتون، بازی، تی شرت فروشگاه فیلم، کارتون، بازی، تی شرت

با تامین کننده تماس بگیرید

هنرهای دستی و فیلم، کارتون، بازی، تی شرت | هفته چهارم مهر ۱۳۹۰

هنرهای دستی و فیلم، کارتون، بازی، تی شرت فروشگاه فیلم، کارتون، بازی، تی شرت

با تامین کننده تماس بگیرید

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! | مرداد ۱۳۹۲

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! تجربیات یک دکتر کوچولو و خلاصه خیلی چیزهای بیربط وبا ربط دیگه ... اینم از مزایای کار با یه استاد تازه کار که اولین دانشجوش باشی و یه موضوع بکر هم بهت بده!!!.... ولی حالا ...

با تامین کننده تماس بگیرید

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! | مرداد ۱۳۹۲

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! تجربیات یک دکتر کوچولو و خلاصه خیلی چیزهای بیربط وبا ربط دیگه ... اینم از مزایای کار با یه استاد تازه کار که اولین دانشجوش باشی و یه موضوع بکر هم بهت بده!!!.... ولی حالا ...

با تامین کننده تماس بگیرید

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! | مرداد ۱۳۹۲

داروخونه فیتیله ای....؟؟؟!!!! تجربیات یک دکتر کوچولو و خلاصه خیلی چیزهای بیربط وبا ربط دیگه ... اینم از مزایای کار با یه استاد تازه کار که اولین دانشجوش باشی و یه موضوع بکر هم بهت بده!!!.... ولی حالا ...

با تامین کننده تماس بگیرید